leven met een ziekte

Mijn werkwijze

We starten als eerste met een gratis en wederzijds vrijblijvend intakegesprek waarbij we jouw coachvraag helder proberen te krijgen. Ook is dit intakegesprek belangrijk om te kijken of wij samen een klik hebben. Alleen als er een wederzijds vertrouwen is, is er een basis om door te gaan met de coaching.

Door tijdens de vervolg coachsessies goed naar jou te luisteren met daarbij een juiste vraagstelling komen we samen tot jouw doel.

Om jouw doel te bereiken focussen we in onze coachgesprekken op een of meerdere van de volgende items:

  • We gaan werken aan het creëren van bewustzijn. We kijken hoe je geconditioneerd bent en wat jouw huidige gedachten, emoties en gedrag zijn. We doen dit door te kijken waar ze vandaan komen, waar je nu staat, waar je naar toe wilt, wat je tegenhoudt en we kijken ook naar jouw hulpbronnen.
  • Als we gaan werken met NLP-technieken kijken we terug naar mooie momenten in het verleden en naar de momenten met ‘een zwart randje.’ Door deze visuele, auditieve en kinesthetische manier van kijken en vragen stellen, kunnen we negatieve ervaringen omzetten naar positieve ervaringen.
  • Ook gaan we jouw eventuele beperkende overtuigingen ontkrachten. Overtuigingen sturen namelijk jouw interne ‘film’ en dus ook jouw gedrag en resultaten.
  • We kunnen gebeurtenissen uit jouw verleden herkaderen, zodat er een ander perspectief ontstaat. Bijvoorbeeld ‘ik vind grote honden eng – kan worden – ik vind het fijn dat ik door een grote hond gered kan worden in de Alpen.
  • En een heel belangrijk issue waar we naar kunnen gaan kijken is het stellen van grenzen. Ieder mens heeft de huid als grens tussen de binnen- en de buitenkant. Bij ‘het model van onze wereld’ worden de grenzen gestuurd door onze ervaringen, beslissingen en overtuigingen. Waar laat je je zien en waar niet? Wat geloof je, wat is waar en wat niet? We onderzoeken jouw emotionele grenzen en hoe deze in verhouding staan met die van anderen. Eigen bewustwording van jouw grenzen geeft je flexibiliteit om ze te stellen of op te heffen.

Bel mij voor een gratis intakegesprek en we kunnen kijken of ik je weer op jouw weg kan helpen in jouw leven!

‘Accepteer wat je niet kunt veranderen,
en verander wat je niet kunt accepteren…’