leven met een ziekte

Ik geloof erin dat we allemaal ons mooist mogelijke leven mogen leven!

Mijn focus

Mijn specialisatie is preventief coachen. Anticiperen op een situatie die te zwaar of te belastend lijkt te worden. Daarnaast richt ik mij met mijn coaching programma’s op iedereen die moeilijkheden ervaart als gevolg van stress, een ziekte of een beperking.

Mijn werkwijze

Door goed naar jou te luisteren en vragen te stellen komen we samen tot jouw doel. Dit doen we in een gratis intakegesprek, en zo kunnen we ook kijken of we ‘klikken.’ Alleen als er een wederzijds vertrouwen is, is er een basis om door te gaan met de coaching.

Daarna focussen we in 4 – 6 coachgesprekken op o.a. de volgende items. We gaan werken aan het creëren van bewustzijn. We kijken hoe je geconditioneerd bent, wat jouw huidige gedachten, emoties en gedrag zijn. We doen dit door te kijken waar ze vandaan komen, waar je nu staat, waar je naar toe wilt, wat je tegenhoudt en we kijken ook naar jouw hulpbronnen.

Als we gaan werken met sub modaliteiten kijken we terug naar mooie momenten in het verleden en naar de momenten met ‘een zwart randje.’ Door deze visuele, auditieve en kinesthetische manier van kijken en vragen stellen, kunnen we negatieve ervaringen omzetten naar positieve ervaringen. 
Ook gaan we jouw eventuele beperkende overtuigingen ontkrachten. Overtuigingen sturen namelijk jouw interne ‘film’ en dus ook jouw gedrag en resultaten.

We kunnen gebeurtenissen uit jouw verleden herkaderen, zodat er een ander perspectief ontstaat. Bijvoorbeeld ‘ik vind grote honden eng – kan worden – ik vind het fijn dat ik door een grote hond gered kan worden in de Alpen.

Een heel belangrijk issue waar we naar kunnen gaan kijken is het stellen van grenzen. Ieder mens heeft de huid als grens tussen de binnen- en de buitenkant. Bij ‘het model van onze wereld’ worden de grenzen gestuurd door onze ervaringen, beslissingen en overtuigingen.
Waar laten we ons zien en waar niet?
Wat geloven we, wat is waar en wat niet?
We hebben ook emotionele grenzen, en sommigen mensen hebben die niet.
Bewustwording van jouw grenzen geeft je flexibiliteit om ze te stellen of op te heffen.

Bel me voor een gratis intakegesprek en we kunnen kijken of ik je weer op jouw weg kan helpen in jouw leven!

‘Accepteer wat je niet kunt veranderen,
en verander wat je niet kunt accepteren…’